Κινηματογράφος “ΕΥΚΑΡΠΙΔΗ”, 25ης Μαρτίου 28, τηλ. 2351 034551.
– Κυριακή 26 Μαρτίου, 2023, 11.30 π.μ.
– Δευτέρα 27 Μαρτίου, 2023, 6 μ.μ.