ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ:
Κινηματογράφος “DIANA Cinema”, Περικλέους 14, τηλ. 210 8028587.
– Δευτέρα 15 Μαΐου 2023, 6 μ.μ.