ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:
Κινηματογράφος “ΕΛΛΗ”, Ἀκαδημίας 64, τηλ. 210 3632789.
– Σάββατο 8 Ἀπριλίου 2023, 5 μ.μ.
– Κυριακή 9 Ἀπριλίου 2023, 5 μ.μ.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Κινηματογράφος “ΒΑΚΟΥΡΑ”, Ἰωάννου Μιχαήλ 8, τηλ. 2310 233665.
– Σάββατο 8 Ἀπριλίου 2023, 5 μ.μ.
– Κυριακή 9 Ἀπριλίου 2023, 5 μ.μ.

Η τιμή του εισιτηρίου κυμαίνεται· ανάλογα με τις τιμές που ισχύουν σε κάθε κινηματογράφο.

Σύμφωνα με την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Καταλληλότητας Κινηματογραφικών Έργων η ταινία “ΔΙΑΚΟΣ ο ηρωομάρτυς” ανήκει στην κατηγορία “ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”.