Κινηματογράφος “ΕΛΛΗ”, Ἀκαδημίας 64, τηλ. 210 3632789.
– Σάββατο 25 Μαρτίου, 2023, 5* μ.μ.
– Κυριακή 26 Μαρτίου, 2023, 5* μ.μ.
– Σάββατο 1 Ἀπριλίου, 2023, 5* μ.μ.
– Κυριακή 2 Ἀπριλίου, 2023, 5* μ.μ.
*Ἡ προβολή μπορεῖ νά ἀρχίσει ἕνα τέταρτο νωρίτερα· γι’ αὐτό ἐπικοινωνῆστε μέ τόν κινηματογράφο.