Κινηματογράφος “ΒΑΚΟΥΡΑ”, Ἰωάννου Μιχαήλ 8, τηλ. 2310 233665.
– Σάββατο 25 Μαρτίου, 2023, 5 μ.μ.
– Κυριακή 26 Μαρτίου, 2023, 5 μ.μ.
– Σάββατο 1 Ἀπριλίου, 2023, 5 μ.μ.
– Κυριακή 2 Ἀπριλίου, 2023, 5 μ.μ.