ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΡΤΟΤΙΝΑ ΦΩΚΙΔΑΣ:
Διοργάνωση : Δήμος Δωρίδας, Πληροφορίες στο τηλ. 6984979516 Κάππας Βασίλειος, Πρόεδρος της Κοινότητας Αρτοτίνας

  • 25 Αυγούστου 2023, Ώρα 8.30 μ.μ.

Η τιμή του εισιτηρίου κυμαίνεται· ανάλογα με τις τιμές που ισχύουν σε κάθε κινηματογράφο.

Σύμφωνα με την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Καταλληλότητας Κινηματογραφικών Έργων η ταινία “ΔΙΑΚΟΣ ο ηρωομάρτυς” ανήκει στην κατηγορία “ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”.