ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ

Θέατρο – Πολυχώρος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Ηράκλειας (πρώην Κινηματογράφος “Κεντρικόν”), Τηλ. 6934910328.

  • Κυριακή 21 Απριλίου 2024, Ώρα 7 μ.μ.

Σύμφωνα με την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Καταλληλότητας Κινηματογραφικών Έργων η ταινία “ΔΙΑΚΟΣ ο Ηρωομάρτυς” ανήκει στην κατηγορία “ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”.