ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Κινηματογράφος “ΒΑΚΟΥΡΑ”, Ιωάννου Μιχαήλ 8, τηλ. 2310 233665.

  • Κυριακή 26 Μαΐου 2024, Ώρα 6 μ.μ.

Η τιμή του εισιτηρίου κυμαίνεται· ανάλογα με τις τιμές που ισχύουν σε κάθε Κινηματογράφο.

Η ταινία είναι διαθέσιμη και για τα σχολεία της περιοχής!

Σύμφωνα με την Πρωτοβάθμια Επιτροπή Αξιολόγησης Καταλληλότητας Κινηματογραφικών Έργων η ταινία “ΔΙΑΚΟΣ ο Ηρωομάρτυς” ανήκει στην κατηγορία “ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”.